GDPR

Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Protectia datelor dvs. cu caracter personal este deosebit de importanta pentru noi. Prin prezentul document dorim sa va informam cu privire la scopurile si modalitatile operatiunilor de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal in relatia cu Societatea TeleMentor S.R.L. precum si cu privire la drepturile dvs. in calitate de persoana vizata.
Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („Regulamentul”).
In general, site-ul VerificareImei.com prelucreaza datele cu caracter personal furnizate direct de dvs. cu ocazia înregistrării pe site-ul nostru, pentru efectuarea operațiunilor privind contul deschis și pentru achiziționarea Raportelor furnizate..
Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru realizarea comenzilor plasate online, in caz de refuz privind prelucrarea datelor cu caracter personal Societatea TeleMentor S.R.L. neputand sa onoreze comanda.
In situatiile de prelucrare automata a datelor cu caracter personal Societatea TeleMentor S.R.L. garanteaza dreptul dvs. de a obtine interventie umana din partea noastră, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia prin adresarea unei solicitari in acest sens pe adresa de e-mail Contact@VerificareImei.com
De asemenea, prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara in vederea comunicării cu dumneavoastră în legătură cu onorarea comenzilor plasate pe site-ul VerificareImei.com
Totodata, prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in vederea îndeplinirii obligațiilor legale (ex. Pentru inregistrarea in contabilitate a comenzilor dumneavoastra)

Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise:
Angajaților, colaboratorilor, delegațiilor noștri;
Autorităților, instituțiilor publice ale statului român.

Categoriile de date colectate și / sau prelucrate
Pentru a vă oferi serviciile noastre, colectăm și / sau prelucrăm următoarele date:
Persoane fizice:
Date de identificare: nume, prenume, adresa de e-mail.
Date de contact: nume, prenume, adresă de e-mail,numarul de telefon.
Detalii tehnice: imei și/sau serialul dispozitivului folosit în generarea rapoartelor,numele dispozitivul folosit pentru accesarea website-ului,browserul folosit.
Comunicări care includ date cu caracter personal : orice comunicare care include date cu caracter personal pe care o aveți cu VerificareImei.com referitoare la serviciile achiziționate.

Persoane juridice:
Date de identificare ale reprezentantului legal sau ale persoanei de contact:
Nume, prenume , numar de telefon
Detalii de contact: Adresă de e-mail, număr de telefon.
Informații tehnice: imei și/sau serialul dispozitivului folosit în generarea rapoartelor,numele dispozitivul folosit pentru accesarea website-ului,browserul folosit.
Comunicări care care include date cu caracter personal pe care o aveți cu VerificareImei.com referitoare la serviciile achiziționate.

Transferul datelor personale catre tari terte
In cadrul relatiei de colaborare vanzator-client cu dvs., Societatea TeleMentor S.R.L. ar putea fi pusa in situatia de a transfera o parte din datele furnizate de dumneavoastră (imei-ul si / sau seria dispozitivului electronic) catre tari terte (din afara Spatiului Economic European). In acest caz, Societatea TeleMentor S.R.L. se va asigura fie ca transferul se face catre o tara care asigura un nivel adecvat de protectie, fie va lua garantii suplimentare adecvate de protectie a datelor, cum ar fi implementarea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european sau reguli corporatiste obligatorii.
În niciun caz Societatea TeleMentor S.R.L. nu va transfera datele persoanale ale dumneavoastră către țări terțe.
Durata stocarii datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră cu caracter personal se prelucrează pe durata în care Utilizatorul are un cont activ deschis pe site-ul VerificareImei.com precum și ulterior încetării raporturilor contractuale pe o perioadă de 3 ani și 8 luni, perioadă determinată de termenul general de prescripție (3 ani) la care se adaugă 8 luni în care putem primi eventuale acte de procedură de la instanța de judecată și/sau ale autorități sau instituții publice dupa care se sterg automat din sistem.În cazul în care un utilizator creeaza un cont pe site-ul nostru, datele asociate contului vor fi păstrate cât timp contul rămâne activ. La ștergerea contului, toate datele personale asociate vor fi de asemenea șterse, cu excepția celor pe care suntem obligați să le păstrăm în conformitate cu cerințele legale.În conformitate cu reglementările fiscale, detaliile tranzacțiilor efectuate pe site pot fi păstrate pentru o perioadă de până la 5 ani. Acest lucru include detalii precum suma tranzacționată, data tranzacției, tipul de serviciu achiziționat. Realizăm backup-uri regulate ale bazei de date pentru a ne proteja de pierderi accidentale sau de acțiuni malefice. Backup-urile pot conține date personale, dar sunt păstrate într-un mediu securizat și criptat și sunt șterse după 90 de zile.

Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata
In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:
Dreptul de acces – presupune să solicitați și să obțineți, confirmarea faptului că datele personale ale dumneavoastră sunt sau nu sunt prelucrate;
Dreptul la rectificare – presupune să transmiteți eventualele modificări ale datelor deja transmise;
Dreptul la ștergere – presupune să solicitați și să obțineți, în limitele legale admise, ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate;
Dreptul la restricționarea prelucrării – presupune să solicitați și obțineți, în limitele legale admise, restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal;
Dreptul la opoziție – presupune să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal pentru motive întemeiate și legitime legate de situația particulară a dumneavoastră;
Dreptul la portabilitate – presupune să solicitați și să primiți datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit de calculator sau transmis către un alt operator de date;
Dreptul la plângere – presupune să adresați o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal accesând www.dataprotection.ro.
Securitate și Protecție: Siguranța și integritatea datelor dumneavoastră sunt esențiale pentru noi. Adoptăm măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva pierderilor, distrugerilor, utilizărilor, modificărilor sau divulgărilor neautorizate. Acest lucru include, dar nu se limitează la:
Criptarea datelor în timpul transferului.
Folosirea de protocoale securizate (cum ar fi HTTPS si SSL) pentru transmiterea datelor.
Implementarea sistemelor de securitate, cum ar fi firewal-urile și sistemele de detectare a intruziunilor.
Limitarea accesului la datele cu caracter personal doar pentru angajații și colaboratorii care au nevoie de aceste informații pentru a-și îndeplini sarcinile.
Păstrarea periodică a backup-urilor în medii securizate și criptate.
Oferirea de instruire regulată personalului cu privire la practicile și importanța securității datelor.
Monitorizarea continuă a sistemelor pentru a detecta și preveni orice vulnerabilități potențiale.
În ciuda eforturilor noastre, nicio metodă de transmitere sau stocare electronică nu este 100% sigură. Prin urmare, în timp ce ne străduim să protejăm informațiile dumneavoastră personale, nu putem garanta securitatea absolută a acestora. Vă încurajăm să fiți vigilenți în ceea ce privește securitatea informațiilor dvs. personale și să ne contactați imediat dacă aveți motive să credeți că securitatea informațiilor dumneavoastră a fost compromisă.
Fiecare drept dintre cele de mai sus se poate exercita prin trimiterea unei cereri scrise, semnate si datate, la sediul Societății TeleMentor S.R.L. Din BACĂU, MUN. BACĂU, BLD. IONIŢĂ SANDU STURZA, NR.22, CAMERA C1, MODULUL C107 sau la adresa de e-mail contact@VerificareImei.com
In situatia in care considerati ca drepturile dvs. nu sunt respectate, va puteti adresa responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal la adresa de mai sus sau puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere si Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
Pentru orice întrebări legate de protecția datelor, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor la contact@VerificareImei.com

Ultima actualizare: 05 noiembrie 2023